việt nam trung quốc lượt đi tỉ số

việt nam trung quốc lượt đi tỉ số

Thua trận thứ 2 lin tiếp, tuyển Việt Nam vẫn xếp trn Trung Quốc【việt nam trung quốc lượt đi tỉ số】:N