Bùi Tiến Dũng thủ sẵn giò chả sang Australia

Bùi Tiến Dũng thủ sẵn giò chả sang Australia

https://sport5.vn/bui-tien-dung-thu-san-gio-cha-sang-australia-20220121180849666.htm