the thao thanh hoa

the thao thanh hoa

Thanh Ha phấn đấu giữ vững vị tr thứ 4 tại Đại hội Thể thao ton quốc lần thứ IX【the thao thanh hoa】: