SEA Games 31 được tổ chức vào quý II năm 2022 tại Việt Nam

SEA Games 31 được tổ chức vào quý II năm 2022 tại Việt Nam

Cụ thể, ông Trần Đức Phấn cho biết chính phủ đã cho phép lùi thời gian tổ chức đến quý II năm 2022,

Chính thức công bố linh vật, logo, và khẩu hiệu SEA Games 2021 tại Việt Nam

Chính thức công bố linh vật, logo, và khẩu hiệu SEA Games 2021 tại Việt Nam

Theo đó, SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ có linh vật là “Sao la”. Logo là “cánh chim bay lên – bàn