Chính thức công bố linh vật, logo, và khẩu hiệu SEA Games 2021 tại Việt Nam

Chính thức công bố linh vật, logo, và khẩu hiệu SEA Games 2021 tại Việt Nam

Theo đó, SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ có linh vật là “Sao la”. Logo là “cánh chim bay lên – bàn