Tranh cãi chuyện VĐV võ gậy Việt Nam nhịn đói thi đấu vì BTC phục vụ đồ ăn chán vẫn giành HCV SEA Games 30

Tranh cãi chuyện VĐV võ gậy Việt Nam nhịn đói thi đấu vì BTC phục vụ đồ ăn chán vẫn giành HCV SEA Games 30

Môn võ gậy thi đấu từ 10h00 tới 21h30, gần như không có thời gian giải lao. Theo đó, các VĐV và thàn