rooney

Rooney có thể trở thành huấn luyện viên của Newcastle【rooney】:Rooney hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ De