Quách Công Lịch được em gái chăm sóc chu đáo, dễ dàng vượt qua thử thách 400m rào

Quách Công Lịch được em gái chăm sóc chu đáo, dễ dàng vượt qua thử thách 400m rào

Ở nội dung nhảy xa nữ, VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành thành tích tốt nhất 6m25 sau 3 lượt nhảyVĐV Mộng M