Bắn súng Việt Nam vắng bóng ở Olympic Tokyo

Bắn súng Việt Nam vắng bóng ở Olympic Tokyo

Ngày 20/3, ba xạ thủ Việt Nam Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phan Xuân Chuyên tham dự Cúp Bắn