Ánh Viên về đích cuối cùng, kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020

Ánh Viên về đích cuối cùng, kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020

Phần thi cuối cùng của Ánh Viên tại Olympic Tokyo 2020Nguyễn Thị Ánh Viên đã kết thúc phần thi tại v