MU kiếm được rất nhiều phạt đền, tại sao vậy?

MU kiếm được rất nhiều phạt đền, tại sao vậy?

Juergen Klopp đã đặt câu hỏi về số pha phạt đền mà MU được hưởng trong 2 năm qua nhiều hơn những gì