Nữ trưởng đoàn bỏ tiền túi thuê chuyên cơ cho tuyển Thái Lan về nước

Nữ trưởng đoàn bỏ tiền túi thuê chuyên cơ cho tuyển Thái Lan về nước

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam cho biết đã thuê chuyên cơ riêng cho ĐT Thái Lan về nước vào ngày 2/1