UEFA Champions League-Azar Break the Door Bigurine Red Inter Giảm 0-2 Real Madrid đủ điều kiện trực tuyến trực tuyến trực tuyến

UEFA Champions League-Azar Break the Doda to Chumar Red Inter Giảm 0-2 Real Madrid đủ điều kiện [Live Bola Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 11: lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 11, vòng thứ 4 của nhóm B tạiBinter của nhóm Champions League sở hữu 0-2 trên sân nhà của Real Madrid.7