huỳnh quảng trọng

huỳnh quảng trọng

“Các đội đều chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự trước Việt Nam”【huỳnh quảng trọng】:Cựu tuyển thủ Huỳ