16 học viên trúng tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

16 học viên trúng tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Toàn bộ 16 thí sinh sẽ được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đài thọ toàn bộ kinh phí ăn ở, tập luyện để