Truyền thông Thái Lan đưa tin Việt Nam xin đăng cai VCK Futsal World Cup 2024

Truyền thông Thái Lan đưa tin Việt Nam xin đăng cai VCK Futsal World Cup 2024

Fanpage của futsal Thái Lan đưa tin Việt Nam đã đề nghị đăng cai tổ chức VCK Futsal World Cup lần th