Sử dụng “chim mồi”, Liverpool lừa fan MU gây rối một vố đau

Sử dụng “chim mồi”, Liverpool lừa fan MU gây rối một vố đau

Mọi ngả đường quan trọng dẫn đến sân Old Trafford đều được cảnh sát chốt chặn, phong tỏaThậm chí, mộ