Tài năng 17 tuổi sút tung lưới Liverpool chạy theo xin lại chiếc áo kỷ niệm trận ra mắt

Tài năng 17 tuổi sút tung lưới Liverpool chạy theo xin lại chiếc áo kỷ niệm trận ra mắt

Louie Barry chạy xuống đường hầm để tìm Fabinho xin lại chiếc áo kỷ niệm trận ra mắt đội một.Louie B