Tuấn Anh chấn thương, không đá trận gặp tuyển Oman

Tuấn Anh chấn thương, không đá trận gặp tuyển Oman

Tuấn Anh bị đau ở đầu gối chân. Anh lỡ trận tuyển Việt Nam gặp Oman tại SVĐ Sultan Qaboos vào tối na