John Terry – người đi giữa lằn ranh tốt xấu

John Terry – người đi giữa lằn ranh tốt xấu

Terry thường được biết đến với tư cách một trung vệ tiếng Anh kiểu truyền thống, theo trong khuôn mẫ