Đội bóng nữ Nhật Bản lập kỳ tích vô địch giải đấu với chỉ 8 thành viên

Đội bóng nữ Nhật Bản lập kỳ tích vô địch giải đấu với chỉ 8 thành viên

Đáng chú ý hơn, đội bóng nữ trường cao trung Kamimura Gakuen phải đối mặt với nhà đương kim vô địch