Tin chuyển nhượng ngày 2.7: Chelsea theo dõi Frenkie de Jong

Tin chuyển nhượng ngày 2.7: Chelsea theo dõi Frenkie de Jong

Chelsea theo dõi Frenkie de JongTheo The Guardian, Chelsea đang theo dõi những diễn biến xung quanh

Tin chuyển nhượng ngày 13.7: Ronaldo tìm cách đến PSG

Tin chuyển nhượng ngày 13.7: Ronaldo tìm cách đến PSG

Ronaldo tìm cách đến PSGTheo ESPN, người đại diện của Cristiano Ronaldo đã mời chào PSG chiêu mộ ngô