Nhân viên an ninh may mắn được tặng áo từng rất ghét Ronaldo

Nhân viên an ninh may mắn được tặng áo từng rất ghét Ronaldo

Ở trận đấu với Young Boys, Ronaldo không may đá bóng vào đầu Marisa Nobile trong phần khởi động. Khi