Tự sự của một cầu thủ nghiện ngập: “Các con tôi không có gì ăn nhưng tôi không thể thiếu ma túy, và để có tiền tôi bán cả huy chương World Cup”

Tự sự của một cầu thủ nghiện ngập: “Các con tôi không có gì ăn nhưng tôi không thể thiếu ma túy, và để có tiền tôi bán cả huy chương World Cup”

“Tôi không thể sống thiếu ma túy. Để có ma túy, tôi sẵn sàng biến mình thành kẻ lừa đảo, trộm cắp và