Champions League-Chelsea 2-1 Lille ngược vào Top 8 Plishci AZP Euro SOCCER SCORE

Champions League-Chelsea 2-1 đã đảo ngược Lille vào top 8 Plishich AZP [Bursa Taruhan Bola Euro 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 17 tháng 3, Chelsea