HLV Bae Ji-won: ‘Kết quả bất công với Viettel’

HLV Bae Ji-won: ‘Kết quả bất công với Viettel’

TP HCMHLV Bae Ji-won thất vọng khi Viettel chơi tốt nhưng bị Kuala Lumpur City loại ở bán kết AFC Cu